PL
Informacja

Używasz starej, nieobsługiwanej przez nas wersji przeglądarki, dlatego nie możesz korzystać z pełnego zakresu funkcji. Zalecamy przeglądanie naszego katalogu online w najnowszej wersji przeglądarki.

Zamknij
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta

Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta

Artykuły (5)

{"productId":"PRO_322661","name":"Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2115716","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/57/16/DAS_2115716.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_326163","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/61/63/DAS_326163_20180413_161351.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/61/63/DAS_326163_20180413_161351.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/61/63/DAS_326163_20180413_161351.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/61/63/DAS_326163_20180413_161351.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/61/63/DAS_326163_20180413_161351.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/61/63/DAS_326163.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/61/63/DAS_326163_20180413_161351.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"243.638.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_149168","value":"1.3 l/min","rawValue":"1.3","unit":[{"encoding":"geberit","value":"l/min"}]},{"attributeId":"ATT_262903","value":"Sztywny","rawValue":"Sztywny","unit":[]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_322661_243.638.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/243.638.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"243.637.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_149168","value":"1.9 l/min","rawValue":"1.9","unit":[{"encoding":"geberit","value":"l/min"}]},{"attributeId":"ATT_262903","value":"Sztywny","rawValue":"Sztywny","unit":[]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_322661_243.637.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/243.637.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"243.636.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_149168","value":"3.8 l/min","rawValue":"3.8","unit":[{"encoding":"geberit","value":"l/min"}]},{"attributeId":"ATT_262903","value":"Sztywny","rawValue":"Sztywny","unit":[]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_322661_243.636.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/243.636.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"243.635.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_149168","value":"5 l/min","rawValue":"5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"l/min"}]},{"attributeId":"ATT_262903","value":"Obrotowy","rawValue":"Obrotowy","unit":[]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_322661_243.635.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/243.635.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"243.625.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/57/16/DAS_2115716_20210212_130837.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_149168","value":"5 l/min","rawValue":"5","unit":[{"encoding":"geberit","value":"l/min"}]},{"attributeId":"ATT_262903","value":"Sztywny","rawValue":"Sztywny","unit":[]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_322661_243.625.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/243.625.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_149168","name":"Przepływ","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_262903","name":"Model","type":"technical"}],"articlesListSize":5},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[]},"applicationPurposes":{"list":[]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/PRO_322661","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/PRO_322661","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/PRO_322661.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":false,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj
Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.