PL
Informacja

Używasz starej, nieobsługiwanej przez nas wersji przeglądarki, dlatego nie możesz korzystać z pełnego zakresu funkcji. Zalecamy przeglądanie naszego katalogu online w najnowszej wersji przeglądarki.

Zamknij
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Kielich przejściowy Geberit PE

Kielich przejściowy Geberit PE

Artykuły (1)

{"productId":"PRO_101576","name":"Kielich przejściowy Geberit PE","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_121526","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/15/26/DAS_121526_20170925_173830.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/15/26/DAS_121526_20170925_173830.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/15/26/DAS_121526_20170925_173830.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/15/26/DAS_121526_20170925_173830.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/15/26/DAS_121526_20170925_173830.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/15/26/DAS_121526.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/15/26/DAS_121526_20170925_173830.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_100281","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/02/81/DAS_100281_20190716_151229.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/02/81/DAS_100281_20190716_151229.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/02/81/DAS_100281_20190716_151229.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/02/81/DAS_100281_20190716_151229.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/02/81/DAS_100281_20190716_151229.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/02/81/DAS_100281.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/02/81/DAS_100281_20190716_151229.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_100278","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/02/78/DAS_100278_20190716_151224.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/02/78/DAS_100278_20190716_151224.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/02/78/DAS_100278_20190716_151224.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/02/78/DAS_100278_20190716_151224.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/02/78/DAS_100278_20190716_151224.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/02/78/DAS_100278.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/02/78/DAS_100278_20190716_151224.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"367.928.16.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/15/26/DAS_121526_20170925_173830.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10944","value":"90 / 100","rawValue":"90 / 100","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10937","value":"90 mm","rawValue":"90","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]},{"attributeId":"ATT_10939","value":"110 mm","rawValue":"110","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_101576_367.928.16.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/pl-PL/zip/cad-drawings/article/367.928.16.1","zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/367.928.16.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_10944","name":"DN","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10937","name":"d1, ø","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10939","name":"d2, ø","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiał","value":"PE-HD","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[{"name":"Do wielokrotnego podłączania","url":"/pl-PL/products/search?characteristics=RAT_101057","sequence":1},{"name":"Z uszczelką wargową z EPDM","url":"/pl-PL/products/search?characteristics=RAT_135068","sequence":2},{"name":"Odporny na promieniowanie UV","url":"/pl-PL/products/search?characteristics=RAT_100237","sequence":3}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli","url":"/pl-PL/products/search?application_purposes=RAT_102029","sequence":1},{"name":"Nadaje się wyłącznie do przyłączania kolan przyłączeniowych do WC","url":"/pl-PL/products/search?application_purposes=RAT_176353","sequence":2}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/PRO_101576","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/PRO_101576","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/PRO_101576.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj

Dane techniczne

  • Materiał
    PE-HD

Przeznaczenie
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów

Właściwości
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów

Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.