PL
Informacja

Używasz starej, nieobsługiwanej przez nas wersji przeglądarki, dlatego nie możesz korzystać z pełnego zakresu funkcji. Zalecamy przeglądanie naszego katalogu online w najnowszej wersji przeglądarki.

Zamknij
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Zaślepka ochronna Geberit

Zaślepka ochronna Geberit

Artykuły (1)

{"productId":"PRO_105209","name":"Zaślepka ochronna Geberit","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_269954","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/99/54/DAS_269954_20170925_144126.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/99/54/DAS_269954_20170925_144126.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/99/54/DAS_269954_20170925_144126.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/99/54/DAS_269954_20170925_144126.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/99/54/DAS_269954_20170925_144126.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/99/54/DAS_269954.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/99/54/DAS_269954_20170925_144126.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_178483","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/84/83/DAS_178483_20190716_164608.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/84/83/DAS_178483_20190716_164608.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/84/83/DAS_178483_20190716_164608.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/84/83/DAS_178483_20190716_164608.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/84/83/DAS_178483_20190716_164608.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/84/83/DAS_178483.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/84/83/DAS_178483_20190716_164608.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_178484","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/84/84/DAS_178484_20190716_164610.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/84/84/DAS_178484_20190716_164610.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/84/84/DAS_178484_20190716_164610.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/84/84/DAS_178484_20190716_164610.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/84/84/DAS_178484_20190716_164610.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/84/84/DAS_178484.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/84/84/DAS_178484_20190716_164610.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"362.796.92.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/99/54/DAS_269954_20170925_144126.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Żółty","rawValue":"Żółty","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10944","value":"40","rawValue":"40","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10935","value":"44.6 mm","rawValue":"44.6","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"8 cm","rawValue":"8","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10952","value":"2 cm","rawValue":"2","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_105209_362.796.92.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/362.796.92.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Kolor / powierzchnia","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10944","name":"DN","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10935","name":"d, ø","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10952","name":"h","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli","url":"/pl-PL/products/search?application_purposes=RAT_102029","sequence":1}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/PRO_105209","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/PRO_105209","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/PRO_105209.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj

Przeznaczenie
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów

Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.