Geberit PL
Informacja

Używasz starej, nieobsługiwanej przez nas wersji przeglądarki, dlatego nie możesz korzystać z pełnego zakresu funkcji. Zalecamy przeglądanie naszego katalogu online w najnowszej wersji przeglądarki.

Zamknij
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Umywalka kompaktowa Geberit Citterio

Umywalka kompaktowa Geberit Citterio

Znajdź części zamienne
Znajdź dokumenty

Artykuły (1)

{"productId":"PRO_1832848","name":"Umywalka kompaktowa Geberit Citterio","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_368918","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/89/18/DAS_368918_20180920_104057.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/89/18/DAS_368918_20180920_104057.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/89/18/DAS_368918_20180920_104057.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/89/18/DAS_368918_20180920_104057.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/89/18/DAS_368918_20180920_104057.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/89/18/DAS_368918.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/89/18/DAS_368918_20180920_104057.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327649","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/49/DAS_327649_20170928_154127.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/49/DAS_327649_20170928_154127.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/49/DAS_327649_20170928_154127.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/49/DAS_327649_20170928_154127.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/49/DAS_327649_20170928_154127.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/49/DAS_327649.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/49/DAS_327649_20170928_154127.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327652","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/52/DAS_327652_20170929_095927.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/52/DAS_327652_20170929_095927.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/52/DAS_327652_20170929_095927.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/52/DAS_327652_20170929_095927.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/52/DAS_327652_20170929_095927.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/52/DAS_327652.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/52/DAS_327652_20170929_095927.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327650","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/50/DAS_327650_20170928_154131.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/50/DAS_327650_20170928_154131.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/50/DAS_327650_20170928_154131.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/50/DAS_327650_20170928_154131.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/50/DAS_327650_20170928_154131.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/50/DAS_327650.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/50/DAS_327650_20170928_154131.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327651","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/76/51/DAS_327651_20170929_095923.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/76/51/DAS_327651_20170929_095923.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/76/51/DAS_327651_20170929_095923.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/76/51/DAS_327651_20170929_095923.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/76/51/DAS_327651_20170929_095923.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/76/51/DAS_327651.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/76/51/DAS_327651_20170929_095923.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"500.541.01.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/89/18/DAS_368918_20180920_104057.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Biały / KeraTect","rawValue":"Biały / KeraTect","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324838","value":"Prawa strona","rawValue":"Prawa strona","unit":[]},{"attributeId":"ATT_324840","value":"Bez","rawValue":"Bez","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10931","value":"45 cm","rawValue":"45","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_10951","value":"16 cm","rawValue":"16","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]},{"attributeId":"ATT_380239","value":"30 cm","rawValue":"30","unit":[{"encoding":"geberit","value":"cm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"123545000, 123545600","replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_1832848_500.541.01.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/pl-PL/zip/cad-drawings/article/500.541.01.1","zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/500.541.01.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Kolor / powierzchnia","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324838","name":"Otwór na baterię","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_324840","name":"Przelew","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10931","name":"B","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_380239","name":"T","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiał","value":"Ceramika sanitarna","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Pokrywa odpływu z ceramiki sanitarnej","url":null,"sequence":20}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Możliwość osadzenia w blacie","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_331919&name=Możliwość osadzenia w blacie","sequence":10},{"name":"Asymetryczna","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_317953&name=Asymetryczna","sequence":20}]},"applicationPurposes":{"list":[]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_325805","name":{"pl_PL":"Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu"},"url":"/pl-PL/Zaw%25C3%25B3r-zestawu-odp%25C5%2582ywowego-Geberit-ze-swobodnym-przep%25C5%2582ywem-i-pokryw%25C4%2585-odp%25C5%2582ywu/PRO_325805.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_332969","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/29/69/DAS_332969.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/29/69/DAS_332969_20170925_151436.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_456262","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/62/62/DAS_456262.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/62/62/DAS_456262_20180413_162002.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_885629","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/29/DAS_885629.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/29/DAS_885629_20200117_113004.jpg"}]}},{"key":"PRO_145876","name":{"pl_PL":"Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, odpływ poziomy"},"url":"/pl-PL/Syfon-z-wk%25C5%2582adem-syfonuj%25C4%2585cym-Geberit-do-umywalki,-odp%25C5%2582yw-poziomy/PRO_145876.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_470136","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/01/36/DAS_470136.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/01/36/DAS_470136_20170925_163504.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_148672","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/72/DAS_148672.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/72/DAS_148672_20180705_145649.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_101986","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/19/86/DAS_101986.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/19/86/DAS_101986_20180705_145221.jpg"}]}},{"key":"PRO_185224","name":{"pl_PL":"Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, odpływ poziomy"},"url":"/pl-PL/Syfon-z-wk%25C5%2582adem-syfonuj%25C4%2585cym-Geberit-do-umywalki,-model-oszcz%25C4%2599dzaj%25C4%2585cy-przestrze%25C5%2584,-odp%25C5%2582yw-poziomy/PRO_185224.html","seriesName":null,"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1448645","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/45/DAS_1448645.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/45/DAS_1448645_20190425_152826.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186800","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/68/00/DAS_186800.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/68/00/DAS_186800_20180705_145943.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_186799","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/67/99/DAS_186799.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/67/99/DAS_186799_20180705_145938.jpg"}]}},{"key":"PRO_1628892","name":{"pl_PL":"Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, koszyk"},"url":"/pl-PL/Zaw%25C3%25B3r-zestawu-odp%25C5%2582ywowego-Geberit-ze-swobodnym-przep%25C5%2582ywem,-koszyk/PRO_1628892.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1765541","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/55/41/DAS_1765541.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/55/41/DAS_1765541_20200330_143310.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1635850","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/58/50/DAS_1635850.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/58/50/DAS_1635850_20191111_155318.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1635848","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/58/48/DAS_1635848.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/58/48/DAS_1635848_20200504_112945.jpg"}]}},{"key":"PRO_402716","name":{"pl_PL":"Elementy mocujące do umywalki kompaktowej Geberit"},"url":"/pl-PL/Elementy-mocuj%25C4%2585ce-do-umywalki-kompaktowej-Geberit/PRO_402716.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_399664","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/96/64/DAS_399664_20170925_152734.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/96/64/DAS_399664_20170925_152734.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/96/64/DAS_399664_20170925_152734.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/96/64/DAS_399664_20170925_152734.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/96/64/DAS_399664_20170925_152734.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/96/64/DAS_399664.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/96/64/DAS_399664_20170925_152734.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_636570","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/65/70/DAS_636570_20171018_110153.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/65/70/DAS_636570_20171018_110153.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/65/70/DAS_636570_20171018_110153.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/65/70/DAS_636570_20171018_110153.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/65/70/DAS_636570_20171018_110153.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/65/70/DAS_636570.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/65/70/DAS_636570_20171018_110153.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":{"list":[{"key":"PRO_1832872","name":{"pl_PL":"Szafka pod umywalkę kompaktową Geberit Citterio, z drzwiami"},"url":"/pl-PL/Szafka-pod-umywalk%25C4%2599-kompaktow%25C4%2585-Geberit-Citterio,-z-drzwiami/PRO_1832872.html","seriesName":{"pl_PL":"Citterio"},"numberArticles":2,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_368923","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/89/23/DAS_368923_20191112_170751.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/89/23/DAS_368923_20191112_170751.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/89/23/DAS_368923_20191112_170751.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/89/23/DAS_368923_20191112_170751.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/89/23/DAS_368923_20191112_170751.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/89/23/DAS_368923.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/89/23/DAS_368923_20191112_170751.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327713","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/13/DAS_327713_20170928_154951.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/13/DAS_327713_20170928_154951.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/13/DAS_327713_20170928_154951.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/13/DAS_327713_20170928_154951.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/13/DAS_327713_20170928_154951.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/13/DAS_327713.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/13/DAS_327713_20170928_154951.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327716","orientation":"TopViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/16/DAS_327716_20170928_155003.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/16/DAS_327716_20170928_155003.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/16/DAS_327716_20170928_155003.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/16/DAS_327716_20170928_155003.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/16/DAS_327716_20170928_155003.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/16/DAS_327716.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/16/DAS_327716_20170928_155003.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327714","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/14/DAS_327714_20170928_154955.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/14/DAS_327714_20170928_154955.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/14/DAS_327714_20170928_154955.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/14/DAS_327714_20170928_154955.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/14/DAS_327714_20170928_154955.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/14/DAS_327714.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/14/DAS_327714_20170928_154955.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_327715","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/77/15/DAS_327715_20170928_154959.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/77/15/DAS_327715_20170928_154959.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/77/15/DAS_327715_20170928_154959.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/77/15/DAS_327715_20170928_154959.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/77/15/DAS_327715_20170928_154959.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/77/15/DAS_327715.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/77/15/DAS_327715_20170928_154959.jpg"}]}}]},"spareParts":{"list":[{"productId":"14a53a01-340c-4f37-90ce-ac0a1e7dc862","name":"Umywalki (Geberit Citterio)","brandNames":"Geberit","series":"Citterio","types":null,"url":"/pl-PL/spare-part/Umywalki-(Geberit-Citterio)/SPT_1080373.html","shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/spare-part/SPT_1080373.html","manufactureFrom":2017,"manufactureTo":null,"image":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_SparePartLarge/10/69/DAS_1461069_20190515_145057.jpg","sparePartArticles":{"sparePartArticlesList":[{"articleCode":"595755000","position":"1","url":null,"name":"Citterio Pokrywa odpływu do umywalki","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null},{"articleCode":"595754000","position":"2","url":null,"name":"595754000","remarks":null,"isArticleType":true,"state":{"available":false,"replacedBy":null,"replacementFor":null},"attributeValues":null}],"attributes":{}}}]},"documents":{"list":[{"description":"Deklaracja właściwości użytkowych","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DÄ","DE","NO","FI","RU","TÜ","FR","BO","SC","SE","BU","MA","UK","SL","UN","SP","KR","EN","GR","AL","IT","ES","LE","NI","LI","TS","PO"],"visible":false},{"description":"Deklaracja właściwości użytkowych","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Instrukcja konserwacji","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.667.00.0_03.pdf","languages":["DÄ","DE","NO","RU","TÜ","FR","SC","SE","BU","UK","UN","SL","SP","CH","KR","EN","IS","GR","IT","ES","AR","LE","NI","LI","TS","PO"],"visible":false}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/PRO_1832848","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/PRO_1832848","seriesUrl":"/pl-PL/series/SC1_378840","shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/PRO_1832848.html","seriesName":"Citterio","showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":true,"showApplicationPurposesSection":false,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":true,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":true,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","OVERVIEW_TABLES","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D,OBJ]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[{"name":"Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Citterio","url":"https://cdn.data.geberit.com/overviews/PL-pl/DAS_1099803.pdf"}]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj

Dane techniczne

  • Materiał
    Ceramika sanitarna

Właściwości
Help Icons
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów

Zakres dostawy

  • Pokrywa odpływu z ceramiki sanitarnej

Akcesoria

X
X
X
X
X
X
Nowe artykuły dostępne od : 01.04.2021
Nowy
X
X
Akcesoria - zestawienie

Można łączyć z

X
X
X
X
X
Citterio
{"list":[{"description":"Deklaracja właściwości użytkowych","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/968.680.00.0_12.pdf","languages":["DÄ","DE","NO","FI","RU","TÜ","FR","BO","SC","SE","BU","MA","UK","SL","UN","SP","KR","EN","GR","AL","IT","ES","LE","NI","LI","TS","PO"],"visible":false},{"description":"Deklaracja właściwości użytkowych","contentType":"TLE","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/970.696.00.0_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.405.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.350.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.360.00.1_00.pdf","languages":["IT"],"visible":false},{"description":"Deklaracja środowiskowa produktu","contentType":"TDU","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.351.00.1_00.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Instrukcja konserwacji","contentType":"TPA","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/967.667.00.0_03.pdf","languages":["DÄ","DE","NO","RU","TÜ","FR","SC","SE","BU","UK","UN","SL","SP","CH","KR","EN","IS","GR","IT","ES","AR","LE","NI","LI","TS","PO"],"visible":false}]}

Części zamienne

Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.