Geberit PL
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Skrzynka na akcesoria Geberit Universal, pusta

Nowy
Nowe artykuły dostępne od : 01.04.2021

Skrzynka na akcesoria Geberit Universal, pusta

Artykuły (1)

{"productId":"PRO_1795864","name":"Skrzynka na akcesoria Geberit Universal, pusta","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_125458","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/54/58/DAS_125458_20170927_105005.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/54/58/DAS_125458_20170927_105005.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/54/58/DAS_125458_20170927_105005.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/54/58/DAS_125458_20170927_105005.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/54/58/DAS_125458_20170927_105005.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/54/58/DAS_125458.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/54/58/DAS_125458_20170927_105005.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_100032","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/00/32/DAS_100032_20190716_150220.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/00/32/DAS_100032_20190716_150220.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/00/32/DAS_100032_20190716_150220.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/00/32/DAS_100032_20190716_150220.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/00/32/DAS_100032_20190716_150220.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/00/32/DAS_100032.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/00/32/DAS_100032_20190716_150220.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"356.198.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/54/58/DAS_125458_20170927_105005.jpg","attributeValues":[],"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_1795864_356.198.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/356.198.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Do przechowywania akcesoriów do maszyny do zgrzewania Universal","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_1839339&name=Do przechowywania akcesoriów do maszyny do zgrzewania Universal","sequence":1}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/PRO_1795864","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/PRO_1795864","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/PRO_1795864.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj

Przeznaczenie
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów

Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.