Geberit PL
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Przewód połączeniowy Geberit do zewnętrznego czujnika, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej

Nowy
Nowe artykuły dostępne od : 01.04.2021

Przewód połączeniowy Geberit do zewnętrznego czujnika, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej

Artykuły (1)

{"productId":"PRO_2039166","name":"Przewód połączeniowy Geberit do zewnętrznego czujnika, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_2095286","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/52/86/DAS_2095286_20210120_161040.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/52/86/DAS_2095286_20210120_161040.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/52/86/DAS_2095286_20210120_161040.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/52/86/DAS_2095286_20210120_161040.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/52/86/DAS_2095286_20210120_161040.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/52/86/DAS_2095286.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/52/86/DAS_2095286_20210120_161040.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_174833","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/48/33/DAS_174833_20180501_164510.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/48/33/DAS_174833_20180501_164510.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/48/33/DAS_174833_20180501_164510.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/48/33/DAS_174833_20180501_164510.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/48/33/DAS_174833_20180501_164510.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/48/33/DAS_174833.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/48/33/DAS_174833_20180501_164510.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"616.210.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/52/86/DAS_2095286_20210120_161040.jpg","attributeValues":[{"attributeId":"ATT_459792","value":"Przewód: czarny<br/>Wtyczka: fioletowy"}],"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_2039166_616.210.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/616.210.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_459792","name":"Kolor / powierzchnia","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Długość kabla","value":"5 m","sequence":220}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Zacisk lustrzany","url":null,"sequence":1}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_167470&name=Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²","sequence":1}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Do przyłączania czujników temperatury do jednostki sterującej","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_167468&name=Do przyłączania czujników temperatury do jednostki sterującej","sequence":2},{"name":"Do podłączania czujników temperatury i przepływu do jednostki sterującej","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_178137&name=Do podłączania czujników temperatury i przepływu do jednostki sterującej","sequence":5}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_103469","name":{"pl_PL":"Zestaw montażowy Geberit do spłukiwania higienicznego"},"url":"/pl-PL/Zestaw-monta%25C5%25BCowy-Geberit-do-sp%25C5%2582ukiwania-higienicznego/PRO_103469.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_122363","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/23/63/DAS_122363_20170928_084734.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/23/63/DAS_122363_20170928_084734.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/23/63/DAS_122363_20170928_084734.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/23/63/DAS_122363_20170928_084734.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/23/63/DAS_122363_20170928_084734.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/23/63/DAS_122363.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/23/63/DAS_122363_20170928_084734.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102626","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/26/26/DAS_102626_20180501_163055.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/26/26/DAS_102626_20180501_163055.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/26/26/DAS_102626_20180501_163055.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/26/26/DAS_102626_20180501_163055.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/26/26/DAS_102626_20180501_163055.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/26/26/DAS_102626.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/26/26/DAS_102626_20180501_163055.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102454","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/24/54/DAS_102454_20120220_143603.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/24/54/DAS_102454_20120220_143603.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/24/54/DAS_102454_20120220_143603.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/24/54/DAS_102454_20120220_143603.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/24/54/DAS_102454_20120220_143603.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/24/54/DAS_102454.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/24/54/DAS_102454_20120220_143603.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/PRO_2039166","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/PRO_2039166","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/PRO_2039166.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj

Dane techniczne

  • Długość kabla
    5 m

Przeznaczenie
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów

Właściwości
Help Icons
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów

Zakres dostawy

  • Zacisk lustrzany

Akcesoria

X
X
X
Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.