Geberit PL
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"

Nowy

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"

Artykuły (4)

{"productId":"OVE_1621877","name":"Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2\"","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_125560","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/55/60/DAS_125560.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_178608","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/08/DAS_178608_20140723_142146.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/08/DAS_178608_20140723_142146.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/08/DAS_178608_20140723_142146.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/08/DAS_178608_20140723_142146.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/08/DAS_178608_20140723_142146.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/08/DAS_178608.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/08/DAS_178608_20140723_142146.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_178609","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/09/DAS_178609_20190826_123103.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/09/DAS_178609_20190826_123103.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/09/DAS_178609_20190826_123103.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/09/DAS_178609_20190826_123103.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/09/DAS_178609_20190826_123103.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/09/DAS_178609.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/09/DAS_178609_20190826_123103.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"Nowy","from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"602.285.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10944","value":"15"},{"attributeId":"ATT_1519095","value":"1/2 \""},{"attributeId":"ATT_10992","value":"1/2 \""},{"attributeId":"ATT_10929","value":"90 °"},{"attributeId":"ATT_10966","value":"5.7 cm"},{"attributeId":"ATT_10967","value":"1.8 cm"},{"attributeId":"ATT_10970","value":"2.6 cm"},{"attributeId":"ATT_10951","value":"3.5 cm"}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"OVE_1621877_602.285.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/pl-PL/zip/cad-drawings/article/602.285.00.1","zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/602.285.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true}},{"articleCode":"602.299.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10944","value":"15"},{"attributeId":"ATT_1519095","value":"1/2 \""},{"attributeId":"ATT_10992","value":"1/2 \""},{"attributeId":"ATT_10929","value":"90 °"},{"attributeId":"ATT_10966","value":"6.6 cm"},{"attributeId":"ATT_10967","value":"1.8 cm"},{"attributeId":"ATT_10970","value":"2.6 cm"},{"attributeId":"ATT_10951","value":"3.5 cm"}],"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"OVE_1621877_602.299.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/602.299.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"602.287.00.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10944","value":"15"},{"attributeId":"ATT_1519095","value":"1/2 \""},{"attributeId":"ATT_10992","value":"1/2 \""},{"attributeId":"ATT_10929","value":"90 °"},{"attributeId":"ATT_10966","value":"7.3 cm"},{"attributeId":"ATT_10967","value":"1.8 cm"},{"attributeId":"ATT_10970","value":"3 cm"},{"attributeId":"ATT_10951","value":"3.5 cm"}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":"602.287.00.1","replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"OVE_1621877_602.287.00.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/602.287.00.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}},{"articleCode":"602.297.00.2","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/55/60/DAS_125560_20170925_151110.jpg","attributeValues":[{"attributeId":"ATT_10944","value":"15"},{"attributeId":"ATT_1519095","value":"1/2 \""},{"attributeId":"ATT_10992","value":"3/4 \""},{"attributeId":"ATT_10929","value":"90 °"},{"attributeId":"ATT_10966","value":"7.3 cm"},{"attributeId":"ATT_10967","value":"1.8 cm"},{"attributeId":"ATT_10970","value":"3 cm"},{"attributeId":"ATT_10951","value":"3.5 cm"}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"OVE_1621877_602.297.00.2","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/pl-PL/zip/cad-drawings/article/602.297.00.2","zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/602.297.00.2","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_10944","name":"DN","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_1519095","name":"RMF","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10992","name":"Rp","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10929","name":"arc","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10966","name":"L","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10967","name":"l","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10970","name":"l1","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10951","name":"H","type":"technical"}],"articlesListSize":4},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Materiał","value":"Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)","sequence":1290}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[{"name":"Gwint zewnętrzny MF 1/2\" typu MasterFix i MeplaFix","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_520392&name=Gwint zewnętrzny MF 1/2\" typu MasterFix i MeplaFix","sequence":919},{"name":"Punkty mocowania","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_100951&name=Punkty mocowania","sequence":1370},{"name":"Przyłącze MF 1/2\" z niebieską zaślepką ochronną","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_134525&name=Przyłącze MF 1/2\" z niebieską zaślepką ochronną","sequence":1508}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Do zimnej i ciepłej wody","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_101374&name=Do zimnej i ciepłej wody","sequence":10},{"name":"Do wody grzewczej","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_101258&name=Do wody grzewczej","sequence":30},{"name":"Do wody chłodzącej bez środka zabezpieczającego przed zamarzaniem","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_101277&name=Do wody chłodzącej bez środka zabezpieczającego przed zamarzaniem","sequence":40},{"name":"Do wody chłodzącej ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_135136&name=Do wody chłodzącej ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem","sequence":42},{"name":"Do wody produkcyjnej","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_126028&name=Do wody produkcyjnej","sequence":90},{"name":"Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_138513&name=Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0","sequence":105},{"name":"Do wody morskiej","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_101298&name=Do wody morskiej","sequence":120},{"name":"Do chemikaliów i płynów technicznych","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_126035&name=Do chemikaliów i płynów technicznych","sequence":200},{"name":"Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_101193&name=Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)","sequence":210},{"name":"Do podciśnienia","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_126038&name=Do podciśnienia","sequence":240},{"name":"Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_147359&name=Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym","sequence":1010}]},"accessories":{"list":[{"key":"PRO_102963","name":{"pl_PL":"Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego"},"url":"/pl-PL/Zestaw-do-izolacji-akustycznej-Geberit-do-kolanka-przy%25C5%2582%25C4%2585czeniowego-90%25C2%25B0-pojedynczego/PRO_102963.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1849089","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/90/89/DAS_1849089_20200821_162042.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/90/89/DAS_1849089_20200821_162042.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/90/89/DAS_1849089_20200821_162042.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/90/89/DAS_1849089_20200821_162042.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/90/89/DAS_1849089_20200821_162042.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/90/89/DAS_1849089.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/90/89/DAS_1849089_20200821_162042.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_104348","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/43/48/DAS_104348_20200805_121959.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/43/48/DAS_104348_20200805_121959.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/43/48/DAS_104348_20200805_121959.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/43/48/DAS_104348_20200805_121959.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/43/48/DAS_104348_20200805_121959.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/43/48/DAS_104348.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/43/48/DAS_104348_20200805_121959.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_104346","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/43/46/DAS_104346_20200805_122737.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/43/46/DAS_104346_20200805_122737.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/43/46/DAS_104346_20200805_122737.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/43/46/DAS_104346_20200805_122737.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/43/46/DAS_104346_20200805_122737.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/43/46/DAS_104346.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/43/46/DAS_104346_20200805_122737.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_104347","orientation":"SideViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/43/47/DAS_104347_20200805_123120.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/43/47/DAS_104347_20200805_123120.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/43/47/DAS_104347_20200805_123120.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/43/47/DAS_104347_20200805_123120.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/43/47/DAS_104347_20200805_123120.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/43/47/DAS_104347.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/43/47/DAS_104347_20200805_123120.jpg"}]}},{"key":"PRO_102966","name":{"pl_PL":"Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego"},"url":"/pl-PL/Podk%25C5%2582adka-izolacyjna-akustyczna-Geberit-do-kolanka-przy%25C5%2582%25C4%2585czeniowego-90%25C2%25B0-pojedynczego/PRO_102966.html","seriesName":null,"numberArticles":1,"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_125655","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/56/55/DAS_125655_20170925_152702.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/56/55/DAS_125655_20170925_152702.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/56/55/DAS_125655_20170925_152702.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/56/55/DAS_125655_20170925_152702.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/56/55/DAS_125655_20170925_152702.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/56/55/DAS_125655.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/56/55/DAS_125655_20170925_152702.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102082","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/20/82/DAS_102082_20130813_090024.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/20/82/DAS_102082_20130813_090024.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/20/82/DAS_102082_20130813_090024.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/20/82/DAS_102082_20130813_090024.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/20/82/DAS_102082_20130813_090024.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/20/82/DAS_102082.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/20/82/DAS_102082_20130813_090024.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_102083","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/20/83/DAS_102083_20160709_072325.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/20/83/DAS_102083_20160709_072325.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/20/83/DAS_102083_20160709_072325.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/20/83/DAS_102083_20160709_072325.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/20/83/DAS_102083_20160709_072325.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/20/83/DAS_102083.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/20/83/DAS_102083_20160709_072325.jpg"}]}}]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/OVE_1621877","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/OVE_1621877","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/OVE_1621877.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":true,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":true,"dxf_3D":true,"dwg_3D":true,"iges_3D":true,"step_3D":true,"sat_3D":true,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF,DWG,DXF_3D,DWG_3D,IGES_3D,STEP_3D,SAT_3D]"],"cadDrawings":true},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj

Dane techniczne

  • Materiał
    Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Przeznaczenie
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów

Właściwości
Help Icons
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów

Akcesoria

Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.