Geberit PL
Systemy
Serie
Nowości
Utwórz nową listę
Anuluj

Cylinder hydrauliczny Geberit [2]

Nowy
Nowe artykuły dostępne od : 01.04.2021

Cylinder hydrauliczny Geberit [2]

Artykuły (1)

{"productId":"PRO_1589936","name":"Cylinder hydrauliczny Geberit [2]","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1853466","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/34/66/DAS_1853466_20210208_143712.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/66/DAS_1853466_20210208_143712.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/34/66/DAS_1853466_20210208_143712.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/34/66/DAS_1853466_20210208_143712.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/34/66/DAS_1853466_20210208_143712.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/34/66/DAS_1853466.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/34/66/DAS_1853466_20210208_143712.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"691.221.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/34/66/DAS_1853466_20210208_143712.jpg","attributeValues":[{"attributeId":"ATT_793706","value":"[2]"}],"state":{"indicator":"Nowy","from":{"pl_PL":"01.04.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_1589936_691.221.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/pl-PL/zip/photos-drawings/article/691.221.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_793706","name":"Kompatybilność","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[{"name":"Siła znamionowa","value":"32 kN","sequence":20},{"name":"Masa","value":"2.5 kg","sequence":1410}]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Cylinder hydrauliczny","url":null,"sequence":10}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Kompatybilność z systemem Geberit [2]","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_100552&name=Kompatybilność z systemem Geberit [2]","sequence":1690},{"name":"Hydrauliczny","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_100448&name=Hydrauliczny","sequence":1740},{"name":"Z szybkozłączką hydrauliczną typ CEJN 217","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_1854374&name=Z szybkozłączką hydrauliczną typ CEJN 217","sequence":1800}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Do mocowania szczęk zaciskowych i pośrednich Geberit [2]","url":"/pl-PL/products/search?q=RAT_1854590&name=Do mocowania szczęk zaciskowych i pośrednich Geberit [2]","sequence":10}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/pl-PL/pdf/product/PRO_1589936","zipUrl":"/pl-PL/zip/product/PRO_1589936","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.pl/pl-PL/PRO_1589936.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
Pobierz rysunki CAD
Anuluj

Dane techniczne

  • Siła znamionowa
    32 kN
  • Masa
    2.5 kg

Przeznaczenie
Kliknij na dane przeznaczenie, aby wyszukać więcej produktów

Właściwości
Help Icons
Kliknij na daną właściwość, aby wyszukać więcej produktów

Zakres dostawy

  • Cylinder hydrauliczny
Wystąpił błąd w usługach ID Geberit. Spróbuj zalogować się ponownie później.